Fjerning av septiktanker og oljetanker i Bergen og Hordaland

FB Maskin AS har rensing og fjerning av septiktanker og oljetanker som et av sine spesialfelt.

Septiktanker og oljetanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres, - og som hovedregel fjernes. For både gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres. Tømming og rengjøring av septiktanker og oljetanker ordner vi i henhold til lover og forskrifter.