Mobiltelefoner:

Anfinn Flagtvedt

Tilbod og drift
93 23 28 41
post@fbmaskin.no

Odd Blindheim

Tilbod og drift
93 23 28 40
post@fbmaskin.no

Hanne Stensholt Granum

Kontoransvarlig
412 89 388
hanne@fbmaskin.no

 • FB Maskin AS
  Salhusveien 55
  5131 NYBORG

  55 19 63 35
 • post@fbmaskin.no    

  ÅPNINGSTIDER
  Mandag til Fredag    0700 til 1500